Nur notwendige akzeptieren
Auswahl akzeptieren
Alle akzeptieren
Impressum & Datenschutz

IASAO | International Association of Specialists in Aligner Orthodontics

CONTACT IASAO

International Association

of Specialists in

Aligner Orthodontics

Contact IASAO


IASAO Secretaría

GERMANY

Wupperweg 4

D-46487 Wesel Germany

info@iasao.com

Fax: +49 281 - 2 06 88 48

Teléfono: +49 151 - 57 82 57 62 Teléfono: +49 151 - 57 82 57 62

Horario de oficina

L De 10.00 a 17.00 horas
M De 10.00 a 17.00 horas
X De 10.00 a 17.00 horas
J De 10.00 a 17.00 horas